Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Eilardas

Karaliaučiaus universiteto poetikos profesorius.

Elardas Kristupas, Eilardus, Karaliaučiaus universiteto poetikos profesorius. 1625 parašė eiliuotą prakalbą Jono Rėzos parengtoms ir išleistoms Dovydo psalmėms – Psalteras Dowido (Jono Bretkūno liet. vertimas).

Vaclovas Bagdonavičius