Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristijonas Demke

Kristijonas Demkis, XVIII a. mokytojas, pamokslininkas Mažojoje Lietuvoje.

Demke Kristijonas (Kristijonas Dekis) 1740 XVIII a. pabaigoje, mokytojas, pamokslininkas Mažojoje Lietuvoje. Buvo keliaujantis surinkimininkų (maldininkų) pamokslininkas Įsruties ir Tilžės apskrityse. Sueiliavo daug lietuviškų giesmių, išspausdintų neišlikusiame rinkinėlyje ir neišspausdintų. Jo inicialais K. D. pasirašytos 7 giesmės, tarp jų 1757 karo su rusais giesmė, išspausdinta K. Mertikaičio psalmyne Wisokios naujos giesmės (1800; iš viso 32 leidimai).

L: Biržiška V. Aleksandrynas, II. Chicago, 1963 (V., 1990), p. 93.