Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kreuzburgo parapijos gyvenvietės

vietovardžiai ir jų kilmė.

Kreuzburgo parapijos gyvenvietės. Parapiją visada aptarnavo 2 kunigai. Po Reformacijos ji praplėsta, panaikinus Kriukų ir Tiefenthalo parapijas. Tad Kreuzburgo parapijai priklausė gyvenvietės (sulietuvintos vietovardžių lytys iš paliudytų notangų variantų su minėta data): Beržlaukiai (: 1394 Berszelauken), Daubenikiai (: 1426 Doubeniken), Glabūnai (: 1414 Glabunen), Glavotynai (: 1342 Glawetin), Kavernai (: 1395 Caubern), Kiliai (: 1314 Kylien), Kriukai (: 1249 Cruckin), Kusyčiai (: plg. pr. asv. Kusse), Labėnai (: 1426 Labayn), Liepenikiai (: 1415 Lieppenick), Maryčiai (: 1414 Marithen), Parškaimiai (: 1414 Porsekaym), Pasmariai (: vdv. Pasmara), Salidava (: 1349 Solidaw), Salininkai (: 1418 Selnicken), Snokainiai (: 1414 Snokayn), Struvė (plg. liet. striuvėti „sriūti"), Vangininkai (: 1322 Wangeniken). Visi vietovardžiai pavadinti prūsų notangų; dalis jų asmenvardinės kilmės kaip: Glabūnai, Glavotynai, Kusyčiai, kiti sietini su bendriniais žodžiais ir iš lietuvių kalbos, kaip Beržlaukiai, Daubenikiai, Labėnai, Liepenikiai, Vangininkai ir kita. Kaip prūsų notangų vietovardžiai šie nacių nebuvo perdirbti ar pakeisti kitais 1938.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Kreuzburgo parapijos gyvenvietės