Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kretingalės parapijos gyvenvietės

Kretingalės parapijos vietovardžiai ir jų kilmė.

Kretingãlės parãpijos gyvénvietės. Įsikūrus Plikių (1891) ir Karklininkų (1904) parapijoms, liko dar 35 kaimai (skliausteliuose vietovardžio kilmė): Alseikia (: pavardė Alseikis), Andulia (: pavardė Andulis), Bajõrai (: pavardė Bajoras), Bruzdéilynai (: pavardė Bruzdeilynas), Cartai (: žemaičių Sartė), Ėgliškiai (: pavardė Eglė, Eglynas), Gausai (: pavardė Gausas), Gibišai (: pavardė Gibišas), Girngalia (: pavardė Girnkalis), Jogučiai (: pavardė Jogutis, Jagutis), Jankaičiai (: pavardė Jankaitis), Kibelkštai (: pavardė Kibelkštis), Kėkštai (: pavardė Kėkštas), Kiokia (: latvių kākis), Kretingalė (: vietovardis Kretinga), Lacyčiai (kuršių latvių pavardė Lacytis), Lankučiai (: pavardė Lankutis), Laukžemiai (: pavardė Laukžemys), Letukai (: latvių leitis), Liepnė (: vok. Lindenhof), Melašiai (: pavardė Melašius), Normantai (: pavardė Nórmantas), Patrai, Pótrai (: pavardė Patrà), Paupėliai (: pavardė Pãupis), Peskojai (: pavardė Pėstkojis), Pipirai (: pavardė Pipiras), Raišiai (: pavardė Raišys), Stančiai (: pavardė Stančius), Šimkai (: pavardė Šimkus), Šūdbarzdžiai (: pavardė Šūdbarzdis), Toliai, Tolučiai (: pavardė Tolùtis), Trakiai (: pavardė Trakỹs, Trãkis), Urbikiai (: pavardė Urbikas), Valnai (: pavardė Valėnas), Vitinia (: pavardė Vitinis). Kretingalės ir Lacyčių vardai paliudyti jau XIII a., kiti atsirado tik vėliau. XVI a. dauguma jų jau minėti. Dalis vietovardžių artimi kuršių latvių vardynui kaip: Anduliai, Ėgliškiai, Kiokiai, Lacyčiai, Letukai, kiti vėl tik iš Klaipėdos apskrities težinomų pavardžių kaip: Bruzdeilynai, Gausai, Gibišėliai, Jogučiai, Kibelkštai, Patrai, Trakiai ir kitų. Iš 35 vietovardžių 30 yra pavardinės kilmės, iš apylinkei būdingų pavardžių, daugiausia lietuviškos, su kuršių latvių kalbos priemaišomis.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Kretingalės parapijos gyvenvietės