Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kreisblatt des Königl. Landesamts Heydekrug“

Šilutės karališkosios žemės valdybos aplinkraštis, savaitraštis, ėjęs Tilžėje.

„Kreisblatt des Königl. Landesamts Heydekrug“ [Šilutės karališkosios žemės valdybos aplinkraštis], savaitraštis, ėjęs Tilžėje (ar Klaipėdoje) 1857 I 5–XII 29 (iš viso 51 nr.). Leistas vokiečių ir lietuvių kalbomis (iki nr. 31 ar nr. 34). Nuo 1857 VIII 4 valdžios žinios, įsakymai, potvarkiai spausdinti tik vokiečių kalba.

LE