Mažosios Lietuvos
enciklopedija

KRAWAG

autotransporto firma, įkurta Karaliaučiuje 1922.

KRAWAG, autotransporto firma, įkurta Karaliaučiuje 1922 III 1. Jos steigėjas – Otto Barschat (Baršaitis) nusipirko keletą sunkvežimių iš armijos rezervų. KRAWAG buvo uždaroji akcinė bendrovė (vok. GmbH). Pradžioje imtasi tik krovinių gabenimo. Vėliau KRAWAG išsinuomojo žvyro karjerų, pati išgaudavo ir išvežiodavo žvyrą į statybų aikšteles. Apie 1930 O. Barschat pertvarkė KRAWAG į uždarą įmonę (25% kapitalo priklausė jo žmonai). 1943 jis tapo vieninteliu firmos savininku, KRAWAG pertvarkyta į atvirą verslo įmonę. KRAWAG būstinė buvo Weidendamm rajone su garažais sunkvežimiams, dirbtuvėmis ir nedideliu biuru. Nuo 1930 augant ekonomikai plėtėsi ir firma. Jai priklausė 20 naujų sunkvežimių su priekabomis, 4 žvyro karjerai, 5 ekskavatoriai, 4 dyzeliniai lokomotyvai su pusvagoniais, žvyrui išgauti reikalinga technika. 1938 KRAWAG persikėlė į erdvias 8800 m2 patalpas. Dirbo 150 žmonių. Antrojo pasaulinio karo metais KRAWAG verslas smuko. Daugelis darbuotojų buvo pašaukti į kariuomenę, dalis sunkvežimių paimta karo tikslams. 1943 pradėta statyti dar vieną žvyro karjerą. Karjeruose darbavosi beveik vien karo belaisviai. 1945 KRAWAG savininkas pateko į sovietų nelaisvę, įmonė išgrobstyta. Buvę KRAWAG pastatai išliko.