Mažosios Lietuvos
enciklopedija

krautuvės

parduotuvės, prekių pardavimo vietos.

kráutuvės, parduotuvės – Mažojoje Lietuvoje praeityje gausūs prekybiniai pastatai ir patalpos. Krašto ekonominis suklestėjimas XIX a. lėmė prekybos plėtrą. Nedidelėje Rusnėje XX a. pradžioje buvo gėlių ir vainikų, mezginių ir rankdarbių, popieriaus ir rašymo priemonių, stiklo ir indų krautuvių, kelios maisto krautuvės, dar keliolika įvairių prekių krautuvių. XX a. pradžioje Žiliuose (Ragainės aps.; 1500 gyventojų) veikė 2 kepyklos-krautuvės, 4 statybinių medžiagų krautuvės, raštinės prekių krautuvė su knygynu, 5 metalo dirbinių, 2 dviračių krautuvės, 5 mėsinės, 4 drabužių, 5 stiklo ir porceliano dirbinių, 2 medienos, 6 anglių, 1 odos dirbinių, 4 audinių, 2 mašinų, 2 baldų, 5 siuvamųjų mašinų, 5 puošmenų, 6 bakalėjos ir kitos krautuvės. Dažniausiai krautuvės buvo įrengiamos gyvenamųjų ir kitų pastatų pirmuose aukštuose. Klaipėdoje, Tilžėje ir kituose didžiuosiuose miestuose XIX–XX a. sandūroje statytos didelės 2–3 aukštų krautuvės. Miestelių ir kaimų krautuvės dažnai įrengtos krautuvės savininko gyvenamajame name. Krašte buvo paplitusios vaizdingos krautuvių iškabos, reklaminiai užrašai ant tinko (jų liekanos ir dabar pastebimos). Tokiems užrašams statant krautuves būdavo paliekamos specialios įrėmintos ar kitaip išskirtos vietos. Daugiausia tokiems užrašams naudoti labai patvarūs juodi ar balti dažai. Krautuvių ir jų iškabų gausa labai pagyvindavo Mažosios Lietuvos gyvenviečių veidą. Didesnėse krautuvėse įrengti dideli langai-vitrinos metaliniais rėmais, stiklo ar audeklo stogeliai virš langų ir įėjimo. Plito metalinės nuleidžiamos grotelės ir medinės langinės – žaliuzės, saugotos vitrinos nuo įsilaužėlių. Stengtasi puošti ir krautuvių vidų. Prabangiose krautuvėse sienos dailintos brangaus medžio paneliais, puošniais veidrodžiais, dailės kūriniais ir kitkuo. Krautuves laikė ir daug lietuvininkų (Banaičiai ir kiti Tilžėje, Kaderaitis (Kadereit), Jakštys (Jacksties), Vaitkūnas (Weidtkuhn), Kalvaitis (Kalweit), Zaunius (Saunus), Naujokas (Naujocks) ir kiti Įsrutyje). Sovietmečiu krašto krautuvės ypač nukentėjo. Buvusios gausios krautuvės perdirbinėtos, jose įrengti butai, ūkinės patalpos ir kita. Buvusi įranga ir papuošimai išgrobstyti ar sunaikinti. Neišliko nė vieno tradicinės krašto krautuvės išorės ar interjero pavyzdžio, išlikusios detalės baigia sunykti.

Martynas Purvinas