Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kraupiško parapijos gyvenvietės

Kraupiško parapijos gyvenviečių pavadinimai.

Kraũpiško parãpijos gyvénvietės. Ši parapija jos kūrimosi metais buvo grynai lietuviška, tai liudija jau XVI a. (Mažvydo laikais) minėtos gyvenvietės. Kraupiško parapijai priklausė (skliausteliuose vietovardžio kilmė): Balupėnai (: upvėvardis Balupė), Baržai (: pavardė Barža), Butkūnai (: pavardė Butkūnas), Girėnai (: pavardė Girėnas), Jakai (: pavardė Jakas), Kaušiai (: pavardė Kaušas), Kirsnupėnai (: upėvardis Kirsnupė), Kraupiškas (: pavardė Kraupas), Kraupiškėnai (: vietovardis Kraupiškas), Kumeliai (: pavardė Kumelys), Marūnai (: pavardė Marūnas), Meškiai (: pavardė Meškis), Patilžiai (: upėvardis Tilžė ar patilžti), Pautkandžiai (: pavardė Pautkandis), Pilkalnis (: liet. pilkalnis), Pleinlaukis (: liet. pleinė), Plimbaliai (: pavardė Plimbalis), Raudonaičiai (: pavardė Raudonaitis), Šupiniai (: pavardė Šupinys), Vorininkai (: pavardė Vorininkas), Žąsupėnai (: upėvardis Žąsupė). Iš 21 paminėto XVI a. gyvenviečių pavadinimo, 14 yra asmenvardinės, 4 – vandenvardinės, 2 – bendrųjų žodžių ir 1 – vietovardinės kilmės. Visi be išimties lietuviškos kilmės. Tą patį liudija ir vėlesni kaimų ir vienkiemių pavadinimai, kaip: Aukštgiriai, Beržynai, Būdininkai, Gečiai, Gedkantai, Graudžiai, Guteišiai, Juodplaukiai, Karpuočiai, Kaseliai, Krauleidžiai, Kudašiai, Kumelėliai, Kutkūnai, Laugaliai, Matarninkai, Meldynai, Molynė, Opeliškiai, Perbangai, Perbangėliai, Pladai, Plaušiniai, Radišiai, Rukai, Sakalėliai, Skumburiai, Skusčiai, Smagučiai, Spirginiai, Stagai, Styrininkai, Stonupėnai, Stumbriai, Sūtkiemis, Svirpliai, Šeirinė, Tilviškiai, Vabalai, Varnai, Verksnupėnai, Vičiūnai, Visvainiai, Vištakiai. 44 paminėtų vėlesnių laikų gyvenviečių vardai pagal kilmę yra panašiai pasiskirstę: 28 yra iš asmenvardžių, 9 – iš bendrinių žodžių, 4 – iš vandenvardžių, 3 – iš kitokių vietovardžių. 1938 iš 65 parapijos gyvenviečių vardų 57 nacių pakeisti nieko nesakančiais ir vietovei bei kilmei svetimais vardais, kurių lietuvininkai nevartojo ir daugelis išvarytų gyventojų vokiečių taip pat jų vengia.

Vilius Pėteraitis