Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kraupiškėnų akmens amžiaus kapinynas ir piliakalnis

neolito laikotarpio kapai ir nadruvių piliakalnis šalia Kraupiškėnų

Kraũpiškėnų akmeñs ámžiaus kapinỹnas ir pliakalnis. Prie Unguros upės 1936 kasant žvyrą rasti 3 neolito laikotarpio kapai. Mirusieji palaidoti miego (susirietę ant šono) poza. Rasta įkapių: akmeninių kirvių, kaulinių dirbinių. Karjere rasta 1,8 m ilgio dalis mamuto ilties. Šalia Kraupiškėnų akmens amžiaus kapinyno ir piliakalnio 1899 rasta IV a. radinių: urna, žalvarinė lankinė segė ir du gintariniai karoliai. Matyt, tai vieno kapo įkapės iš dabar nežinomo kapinyno. Kartais kapinynas minimas kaip Jessen. Unguros kairiajame krante tarp Kraupiškėnų bei Žemaitkiemio (vok. Szamaitkemen) kaimų, 0,3 km į šiaurės vakarus nuo Kraupiškėnų akmens amžiaus kapinyno ir piliakalnio yra Pillukstis, arba Peluczsties vadinamas piliakalnis (kartais aprašomas kaip Erdmannsruh ir Jessen). Manoma, kad jame buvo Tamnawo, Tamnau ar Tamnaw pilis. Kartais su juo siejama Walkow ar Walkenau pilis. Iš pradžių čia buvo nadruvių pilis. Vėliau, juos nukariavus, čia įsikūrė Ordino broliai. 1409 šią pilį sugriovė lietuviai. Piliakalnis krantinio tipo, Unguros ir nedidelio upelio santakoje. Aikštelė stačiakampė, 15×10 m. Iš šiaurės ir pietų piliakalnį saugo grioviai. Nuo laukų vakarinėje pusėje aikštelę skiria 5 m gylio griovys ir pylimas. XIX a. viduryje piliakalnio aikštelėje rastos dvi akmeninės skulptūros, vadinamos Vienuoliu ir Vienuole. Aikštelėje randama apdeginto molio gabalų ir plytų liekanų. Apie piliakalnį užrašyta padavimų, juose pasakojama apie paslėptus lobius ir vaiduoklius.

Dar skaitykite Kamsvykiai.

Valdemaras Šimėnas