Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Krauleidžiai, 2

kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Rūkų parapijoje, Pakamonių valsčiuje.

Krauleidžiai, 2 (vok. Mikut-Krauleiden), kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Rukų parapijoje, Pakamonių valsčiuje, 12 km į šiaurės vakarus nuo Pagėgių, 4 km į pietryčius nuo Naustubrių, 2 km į pietus nuo Timsrių. Krauleidžiai kūrėsi Kamonos upelio kairiajame krante. Katyčių bažnyčios krikšto knygose 1670 minėtas Krauleidys Krauleidžiuose. 1905 buvo 124 gyventojai 1925 buvo 180 gyventojų, valdė 161 ha žemės. Seniūnijoje, kuriai priklausė ir Bruožiai, 1941 buvo 180 gyventojų. Buvo keliolika įvairaus dydžio viensėdžių, vėjo malūnas, mokykla (Krauleidžių (2) pradžios mokykla). Sovietmečiu nugyventuose Krauleidžiuose 1993 buvo 7 senų sodybų liekanų.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas