Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kragava

kaimas, dvaras ir seniūnija Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, Medinavos parapijoje ir valsčiuje.

Kragava (vok. Kragau; rus. Prochladnoje), kaimas, dvaras ir seniūnija Semboje, Žuvininkų apskrityje, Medinavos parapijoje ir valsčiuje, prie Bludavos upelio, 26 km į vakarus nuo Karaliaučiaus miesto centro, 10 km į šiaurės rytus nuo Žuvininkų, 4 km į vakarus nuo Medinavos. 1310 minėta Craghen, 1515 Kragaw. Valsčiaus centras nuo 1525. Seniūnijoje kartu su Musėnais 1939 buvo 245 gyventojai; ji aprėpė 877 ha plotą. Bludavos upelio slėnyje buvo valstybinio dvaro didelė sodyba su daugybe trobesių, gretima darbininkų gyvenviete, 3 didelės sodybos greta dvaro. Jame augintos veislinės ir mėsinės avys, iš laikomų 250 avių bandos kasmet apie 50 parduota. Greta Musėnų sodybų, 1 km į rytus, buvo kalnas (vok. Kappings-Berg) su įtvirtinimų žymėmis. Sovietmečiu Kragava sunaikinta – 1994 nieko nebuvo. Prochladnoje vadintos pokarinės sodybos prie Žuvininkų–Karaliaučiaus geležinkelio. Vietovardis sietinas su krag- šaknies žodžiais, plg. liet. krāgti – išsikišti, vietovaržiu Kraga Raseinių apskrityje, vandenvardžiu Kraga Semboje.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas