Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kostas Rameika

XX a. lietuvių dailininkas.

Rameikà Kostas 1903Eidukuose (Kretingos aps.) 1948Josvainiuose (Kėdainių aps.), dailininkas. Mokėsi Kauno dailės mokykloje ir gimnazijoje, tarnavo kariuomenėje. Skomantų piliakalnyje (Ragokalnyje, Kretingos aps.), Mažosios Lietuvos paribyje, 1928 su talkininkais pastatė Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 5-mečio paminklą, dalyvaudavo ten rengiamose vietos ir Mažosios Lietuvos jaunimo (iš Saugų, Kukoraičių, Priekulės, Šilutės, Klaipėdos) gegužinėse. Paminklas išliko, dažnai lankomas keliautojų. Rameika sovietų persekiotas, tardytas, piktadarių nužudytas.

Kostas Kaukas

Iliustracija: Kosto Rameikos sukurtas paminklas Skomantų piliakalnyje, 1928