Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kontrabanda per Lieponos upę

spirito kontrabanda prie Lieponos upės.

kontrabanda per Lieponos upę. XIX a. 24 km Lieponos ruožas ėjo carinės Rusijos (Didžiosios Lietuvos) ir Vokietijos (Mažosios Lietuvos) valstybine siena. Žiemą upei užšalus, jos viduryje iškirsdavo eketę, iš jos vandenį gyvuliams girdyti ir drabužiams skalbti semdavo tarnaitės, ateinančios iš abipus sienos. Prie eketės vienu metu pasirodydavo maskoliškoji merga su tuščiais kibirais, vokiškoji – su pilnais spirito. Semdamos vandenį mergos apsikeisdavo kibirais. Spiritą parnešusioji išpildavo į statinę ir vėl eidavo prie Lieponos eketės. Taip spiritas neštas gal metus, kol kažkas iš pavydo šeimininkui mergą išdavė ir ji buvo suimta. O įkliuvo ji taip: maskolių kareivis paprašė vandens ir atsigėrė stipriausio spirito.

L: Tilžės keleivis, 1886.

Jurgis Mališauskas