Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Konstantinas Kondratavičius

XX a. Lietuvos Respublikos kariuomenės viršila, dalyvavęs 1923 Klaipėdos krašto sukilime

Kondratãvičius Konstantinas 1901 IX 10Butrimonių apylinkėje (Alytaus aps.) 1978 VIII 10 Bitėnuose, Lietuvos Respublikos kariuomenės viršila, dalyvavęs 1923 Klaipėdos krašto sukilime, vėliau Pagėgių–Panemunės muitinės tarnautojas, Bitėnų pasienio apsaugos vadas. Pašvenčio (prie Smalininkų) muitinės viršininkas. 1934 vedė bitėniškę ūkininkaitę Eleną Kondratavičienę-Grigolaitytę. 1939 III 22–23 hitlerinei Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, liko gyventi su šeima Smalininkuose, neatsisakęs Lietuvos Respublikos pilietybes. Dirbo žmonos parduotuvėje, vėliau uošvių ūkyje Bitėnuose. Nepasidavė gestapo pastangoms jį užverbuoti. 1944 su šeima evakuotas į Vakarus. Sovietams užėjus, Kondratavičius mobilizuotas į SSRS kariuomenę. 1945–1951 Bitėnų sovietinio ūkio darbininkas, 1951–1956 su šeima ištremtas į Sibirą, dirbo medkirčiu Nazarovsko sovietiniame ūkyje (Krasnojarsko kraštas). 1956 reabilituotas. 1956–1978 Bitėnų parduotuvės vedėjas. Palaidotas Bitėnų kapinaitėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Konstantinas Kondratavičius, 1978