Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Konrad Zällner von Rotenstein

Konradas Celneris fon Rotenšteinas, Kryžiuočių ordino didysis magistras (1382–1390).

Konrad Zällner von Rotenstein (Kònradas Cèlneris fon Ròtenšteinas) 1390 VIII 20 Marienburge, Kryžiuočių ordino didysis magistras (1382 X 5–1390). Kilęs iš senos Würzburgo bajorų giminės. Tapęs didžiuoju magistru ėmėsi taikios veiklos (nes gerai išmanė finansinius reikalus), karines operacijas patikėjo vyriausiajam maršalui arba didžiajam komtūrui, kuriuo tuomet buvo Konradas von Wallenrodas. Kaip ir būdamas Christburgo komtūru, Konradas Celneris iš Rotenšteino ėmėsi kolonizuoti Prūsijos dykras, čia atkeldavo vokiečių ūkininkų ir amatininkų. 1387 gavo popiežiaus leidimą kurti universitetą Kulme, tačiau tam sutrukdė nepalankios politinės aplinkybės. 1383 Jogaila ir Vytautas nutarė sudaryti taiką su Kryžiuočių ordinu ir pažadėjo krikštytis. Atvykę į sutartą vietą Konradas Celneris iš Rotenšteino, Varmės ir Pamedės vyskupai Lietuvos kunigaikščių nesulaukė. Konradas Celneris iš Rotenšteino, supratęs išdavystę, visus susitarimus nutraukė. Konradas Celneris kritikuotas dėl nevykusios užsienio politikos, nes leido susijungti Lietuvai ir Lenkijai.

MLFA