Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Komunikaty Mazursko-Warminskie“

Mozūrijos-Varmės komunikatai, periodinis ketvirtinis leidinys, skirtas Mozūrijos ir Varmės praeičiai.

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie“ (Mozūrijos–Varmės komunikatai), periodinis ketvirtinis leidinys, skirtas Mozūrijos ir Varmės praeičiai. Eina nuo 1957 Olsztyne (Lenkija). Leidėjas Stacje naukowa Polskiego towarzystwa historycznego [Lenkijos istorijos draugijos mokslinė stotis], nuo 1960 ji bendradarbiauja su Osródek badań naukovych im. Wojciecha Kętrzyńskiego [Wojciecho Kętrzyńskio mokslinių tyrimų centru]. Leidinyje spausdinami straipsniai Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos istorijos klausimais, rašoma archeologijos, dailės istorijos, etninėmis temomis. Metinė apimtis 50–55 lankai, 750 egz. tiražas (2002). Vyriausieji redaktoriai: 1957–1958 Tadeuszas Cieśliakas, 1959–1970 Emilia Sukertowa-Biedrawina, 1971–1980 Januszas Jasińskis, nuo 1981 – Wojciechas Wrzesińskis.

Janusz Jasiński