Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kolonizacija Klaipėdos krašte XX a.

didlietuvių kolonizacija po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos (1923) ir SSRS kolonizacija po Antrojo pasaulinio karo.

kolonizacija Klaipėdos krašte XX a. Klaipėdos kraštui 1923 susijungus su Lietuvos Respublika, čia atsikėlė naujų gyventojų (daugiausia didlietuviai), todėl lietuvių ten padaugėjo nuo 37 600 (26,6%) 1925 iki 42 200 (28,1%) 1939 pradžioje (prie jų nepriskiriami klaipėdiškiai). Po Antrojo pasaulinio karo 1944–1945 Klaipėdos krašte senųjų gyventojų liko nedaug. Miestuose, pirmiausia Klaipėdoje, apsigyveno kolonistų iš SSRS respublikų, daugiausia Rusijos. 1947 pradžioje iš 38 000 Klaipėdos miesto gyventojų 2/3 – rusai bei rusakalbiai. Kasmet ten vis daugiau apsigyvenant lietuvių, 1959 iš 90 500 gyventojų 55,6% jau sudarė lietuviai. Daugelis lietuvių (didlietuvių) savo noru ar per kėlimosi vajų ir apsigyveno krašto kaimuose.

Nastazija Kairiūkštytė