Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kodder, der

lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje.

Kodder, der, lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje. Kilęs iš liet. (s)kuduras – (audinio) skiautė,skarulis; skarmalas. Plačiau paplitęs žodis įtrauktas į vokiečių bendrinės kalbos žodynus – Sprachbrockhaus ir Duden. Plg. dar vedinį vok. kodd(e)rig (nuskaręs, skarmaluotas) ir posakį bin abgekoddert (esu nuskuręs, verlumpt).

Vilius Pėteraitis