Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kobuilbūdžiai, 1

kaimas, dvaras ir seniūnija Semboje, Karaliaučiaus apskrityje.

Kobuilbūdžiai, 1 (vok. Kobbelbude, rus. Svetloje), kaimas, dvaras ir seniūnija Semboje, Karaliaučiaus apskrityje, Mansfeldo valsčiuje, Stradiko ir Frišingo santakoje, 18 km į pietvakarius nuo Karaliaučiaus, 6 km į vakarus nuo Mansfeldo. 1326 minėta Kobulbude. Kobuilbūdžiai įkurti sausesnėje kalvoje tarp drėgnų slėnių. Iš Karaliaučiaus į Žintus ir Berlyną pro Kobuilbūdžius 1853 nutiestas geležinkelis. XX a. pr. buvo valstybinė dvaro sodyba su daugybe didelių pastatų, greta darbininkų sodybėlės, mokyklos sodyba, Kobuilbūdžių geležinkelio stotis 1 km į šiaurės vakarus, vandens siurblinė, piemenų sodyba, palivarkas Catharinlauk. Dvaro ūkyje auginta I rūšies veisliniai galvijai; tarpukariu turėta net 300 registruotų veislinių karvių (vok. Herdbuchkühe). Savininkas Caspari apdovanotas valstybine premija už sėkmingiausią galvijų auginimą Rytprūsiuose. Kobuilbūdžiai aprūpindavo pienu pietinę Karaliaučiaus miesto dalį. Nacių laikais į pietryčius nuo Kobuilbūdžių nutiestas Karaliaučiaus–Berlyno greitkelis. 1939 buvo 430 gyventojų. Vietovardis kilęs iš lenk. kobyła – kumelė + vok. Bude; dar plg. vok. Kobbel – sena kumelė.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas