Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kliošių–Tyrų miškai

Kairių, Kliošių ir Tyrų miškų masyvas Klaipėdos apskrityje.

Klioši–Týrų miška, Kairių, Kliošių ir Tyrų miškų masyvas. Yra Klaipėdos apskrityje, prasideda į vakarus nuo Priekulės ir tęsiasi abipus Klaipėdos kanalo iki Klaipėdos miesto ribų, vakaruose siekia Kuršių marias. Dabartinis plotas 4 490 ha, mišku apaugę 2 230 ha. Sovietmečiu daugelis Kliošių–Tyrų miškų priklausė Klaipėdos karinei girininkijai ir naudoti kariniams tikslams. Reljefas lygus, apie 1/3 masyvo užima Tyrų tarpinio tipo pelkė, kuri pradėta eksploatuoti dar XIX a. Daug senų karjerų. Pietinis pakraštys siekia Priekulės–Dravernos kelią. Dirvožemiai tarpinio tipo durpžemiai, jauriniai silpnai nujaurėję smėliai, velėniniai jauriniai priesmėliai, velėniniai jauriniai priemoliai. Kultūrinės kilmės medynų 20%. Pušynai užima 48%, beržynai 33%, eglynai 7%, kiti minkštieji lapuočiai 2%, kietieji lapuočiai 1%. Kliošių–Tyrų miškuose yra derančių mėlynynų, spanguolynų, avietynų, Tyrų pelkėje retųjų augalų – pajūrinių sotvarų, pelkinių raistenių ir kitų. Pelkėse yra retų paukščių: gervių, kuolingų, griciukų, gaidukų, o kanale ir karjeruose gausu vandens paukščių. Šiaurinėje dalyje, kuri sovietmečiu naudota kaip poligonas, daug dirvonuojančių žemių.

Algirdas Brukas