Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klemiškės kapinynas

III–IV ir XII–XIII a. datuojamas kapinynas prie Klemiškės.

Klẽmiškės kapinýnas. 1908 A. Bezzenbergeris tyrinėjo kapinyną prie Klemiškės. Tyrinėjimų apimtis ir rezultatai nežinomi. Radiniai datuoti III–IV ir XII–XIII a., būdingi Vakarų Lietuvai. Manoma, kad tai yra Slengių kapinynas, tačiau toks tapatinimas abejotinas.

L: Lietuvos TSR archeologijos atlasas. III. Vilnius, 1977, p. 55; Dakanis B. Klaipėdos rajono senkapiai // Kultūros paminklai. 5. Vilnius, 1983, p. 50–51.

Linas Tamulynas