Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klemensas Ruginis

XX a. pedagogas, visuomenės veikėjas.

Rugnis Klemensas 1893 II 6Dautaruose (Ylakių vls.) 1987Klaipėdoje, pedagogas, visuomenės veikėjas. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo Vilniaus dviklasėje lietuvių pradinėje mokykloje. Nuo 1918 – Vilniaus ir apskrities pradinių mokyklų inspektorius, Švietimo ministerijos referentas. 1920–1924 studijavo Šveicarijos Fribūro universitete; filosofijos daktaras. Grįžęs vadovavo Kauno S. Daukanto mokytojų seminarijai, skaitė paskaitas Žemės ūkio akademijoje. 1935–1939 gyveno Klaipėdoje, dėstė Pedagoginiame institute, propagavo neotomizmą, tautinio ugdymo idėjas, vokiečių pedagogo A. Fröbelio ugdymo doktriną. Ruginis įkūrė Martyno Liudviko Rėzos studentų korporaciją, jai vadovavo, globojo instituto biblioteką. 1941 VI 13 sovietų valdžios ištremtas į Altajaus kraštą, 1942 perkeltas į Jakutijos Krestų lagerius. Į Klaipėdą grįžo 1957. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas (1935).

Albertas Juška