Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klemensas Prielgauskas

XX a. valstybės ir visuomenės veikėjas, žurnalistas.

Prielgáuskas Klemensas 1894 X 27 (14)Matvydžiuose (Tirkšlių vls., Telšių aps.) 1965 X 25Hamiltone (Kanada), valstybės ir visuomenės veikėjas, žurnalistas. Nuo 1917 Tbilisio meno akademijoje studijavo meno istoriją, 1926–1929 Karaliaučiaus universitete – vokiečių ir prancūzų literatūrą, germanistiką. 1918–1940 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, ėjo konsulo pareigas Hamburge, Karaliaučiuje, Daugpilyje. 1943–1944 Studijų biuro dokumentacijos skyriaus viršininkas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 atvyko į Kanadą. Lietuvoje bendradarbiavo Lietuvyje, Lietuvos žiniose, Darbininke, Lietuvos aide. Iki 1949 su kitais leido tremtinių stovyklos laikraštį Pasaulis šiandien. Gyvendamas Kanadoje, bendradarbiavo išeivijos laikraštyje Nepriklausoma Lietuva, Tėviškės žiburiai, Naujienos, Draugas. Pasirašydavo slapyvardžiais Kl. Giedrugas, Vyt. Vaidotas ir kitais.

MLFA

ŽE

Iliustracija: Klemensas Prielgauskas / Iš MLEA