Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos prekybos ir pramonės bankas

Memeler Bank für Handel und Gewerbe, įsteigtas 1923.

Klapėdos prekýbos ir prãmonės bánkas (vok. Memeler Bank für Handel und Gewerbe), įsteigtas 1923. Sukurtas pertvarkant Karaliaučiaus prekybos ir pramonės banko Klaipėdos skyrių. Jo akcinis kapitalas buvo 1,2 mln. litų. Didelė dalis priklausė minėtam Karaliaučiaus bankui, kurio atstovas vykdė priežiūrą. Akcininkai buvo Klaipėdos celiuliozės fabrikas, anglų ir vokiečių verslininkai. Iš pradžių Klaipėdos prekybos ir pramonės bankas daugiausia vertėsi valiutinėmis operacijomis, gavo didelį pelną ir mokėjo didelius (40%) dividendus. Vėliau dėl neatsargios kreditavimo politikos jį ištiko ilgalaikiai finansiniai sunkumai, todėl 1930 buvo tyliai sujungtas su Klaipėdos kredito banku. Dar skaitykite bankininkystė.

Vladas Terleckas