Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos muzikos mokyklos draugija

Klaipėdos muzikos mokyklos reikalams tvarkyti skirta draugija.

Klapėdos mùzikos mokỹklos draugijà veikė 1923–1939. Draugijai vadovavo kuratorija, sudaryta iš vokiečių ir lietuvių. Rūpinosi Klaipėdos muzikos mokyklos reikalais. Kuratorijos pirmininkas Jokūbas Stiklorius. Muzikos mokykla turėjo orkestro skyrių, fortepijono klasę, vyrų chorą (vadovas J. Bertulis, vėliau J. Kačinskas, V. Marijošius), mišrų chorą (vadovas J. Žilevičius), simfoninį orkestrą (dirigentas Stasys Šimkus, vėliau Kačinskas), styginių kvartetą. Draugija leido žurnalą Muzika (redaktorius Žilevičius).

L: Aukuras. Klaipėda, 1937, p. 94–96, 169–170.

Vytautas Gocentas