Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos medis

1935 Šakiuose (Didžioji Lietuva) pasodintas medis Klaipėdos krašto sukilimui atminti.

Klapėdos mẽdis, skirtas Klaipėdos krašto sukilimui atminti. 1935 V 1 Šakiuose (Didžioji Lietuva) jį pasodino Žiburio gimnazijos mokiniai. 1923 Klaipėdos sukilime dalyvavo ir būrys zanavykų, tarp jų gydytojas Antanas Šukys, Antanas Petraitis, Jonas Damijonaitis, būsimieji agronomai Andrius Valuckas ir Antanas Krištolaitis, būsimasis miškininkas Jonas Dėdinas ir kiti.