Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos masonų ložė

masonų organizacijos vienetas (kuopa), įkurtas 1776.

Klapėdos masònų lòžė, masonų organizacijos vienetas (kuopa), įkurtas 1776. Vadinta Jahannisloge Memphis im Orient von Memel. Steigimo iniciatoriai – anglų kilmės Klaipėdos pirkliai. Turėjo savo namus – masonų ložės Memphis pastatą. Ložei priklausė pirkliai, dvarininkai, mokslo žmonės, kiti aukštosios visuomenės atstovai. Klaipėdos masonų ložė buvo populiari. 1776 turėjo 25 narius, 1779 – 41. 1780 už surinktas lėšas šalia Liepų gatvės nupirktas nemažas sklypas ir pastatyta būstinė. Už namo užveistas gražus sodas, augo gėlės. Kaip atrodė namo vidus, niekas (išskyrus pačius narius) nežinojo – langinės visą laiką buvo uždarytos. Per Antrąjį pasaulinį karą būstinė sugriauta. Klaipėdos masonų ložei vadovavo pirmininkas J. Simsonas (škotas, pirmasis vadovas), dr. Ottomaras Schreiberis (1926, tuomet Klaipėdos masonų ložė šventė 150-ąsias įkūrimo metines). 1828 Klaipėdos pirkliai buvo įsteigę ir kitą – Konkordijos ložę (Konkordija – senovės romėnų santarvės deivė). Ši organizacija specialaus pastato nebuvo pasistačiusi.

L: Ar žinai, kad.... // Lietuvos pajūris, 1988, gruodis, nr. 83; Tatoris J. Senoji Klaipėda. V., 1994, p. 235.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Klaipėdos masonų ložės parkas, XX a. pradžia / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo