Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos lietuvių (inteligentų) klubas

Klaipėdos miesto inteligentų, pasiturinčių miestiečių, verslininkų laisvalaikio uždara įstaiga.

Klapėdos lietùvių (inteligeñtų) klùbas, miesto inteligentų, pasiturinčių miestiečių, verslininkų laisvalaikio uždara įstaiga. Oficialiai įkurtas 1923 XII 1 (Klaipėdoje jau nuo 1920 epizodiškai veikė įvairūs lietuviški klubai). Iš pradžių dauguma klubo narių buvo klaipėdiškiai, vėliau prisidėjo ir atsikėlėlių. Kadangi klubo nariais galėjo tapti tik pinigingi miestiečiai, klubas buvo turtinga uždara organizacija. Visuomenės švietimu neužsiėmė. Klubas turėjo biblioteką (1927 joje buvo 325 lietuviškos knygos, keletas periodinės spaudos komplektų). 1936 bibliotekininku buvo Liudas Dargys, Viktorijos viešbučio direktorius. Klubas veikė iki 1939.

L: Darželis, 1921, spalio 28 d., nr. 44 (5); Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos. V., 1987, p. 181.

Vytautas Gocentas

Domas Kaunas