Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto sporto sąjunga

centrinė sporto organizacija, tvarkiusi krašto sportinį gyvenimą.

Klapėdos krãšto spòrto sjunga (vok. Sportverband des Memebgebietes), centrinė sporto organizacija, tvarkiusi sportinį gyvenimą. Jai priklausė visos sporto organizacijos, veikusios Klaipėdos krašte. Ilgametis jos pirmininkas Mickus. Išleidus Lietuvos Kūno kultūros įstatymą, ši sąjunga nustojo veikusi. Klaipėdoje įkurta Klaipėdos sporto apygarda, kuri perėmė visas buvusios Klaipėdos krašto sporto sąjungos funkcijas.

MLFA