Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto pedagoginis institutas

dvimetė aukštoji mokykla, rengusi aukštesnės kvalifikacijos mokytojus krašto vokiškoms mokykloms.

Klapėdos krãšto pedagòginis institùtas, 1935 VII 17 Direktorijos sprendimu įkurta dvimetė aukštoji mokykla, rengusi aukštesnės kvalifikacijos mokytojus krašto vokiškoms mokykloms. Iš pradžių mokėsi apie 30, 1937 – 63, 1938 – 34 studentai, daugiausia vokiečiai arba tokiais save laikę šio krašto vaikinai bei merginos. Dėstė kvalifikuotesni buvusios Mokytojų seminarijos pedagogai, iš jų 3 lietuviai – Henrikas Kairys, Emilis Nauburas, Mykolas Kūjus; direktoriumi paskirtas Arthuras Plehwė. Mokytasi pagal Vokietijos pedagoginių akademijų programas, naudotasi vokiškais vadovėliais. Lietuvių kalba dėstyta kaip atskiras dalykas, jąja mokyta dar Lietuvos istorijos, tikybos; tačiau laikydamas šių dalykų egzaminus studentas turėjo teisę atsakinėti vokiškai. Prie Klaipėdos krašto pedagoginio instituto buvo prijungta nedidelė vokiečių Spartesnioji mokykla (vok. Aufbauschule), per savo veiklos metus įteikusi 17 brandos atestatų. 1939 išleido paskutinę (penkių absolventų) laidą, institutas uždarytas.

Albertas Juška