Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto lietuvių evangelikų draugija

1934–1939 Klaipėdoje veikusi organizacija.

Klapėdos krãšto lietùvių evangèlikų draugijà veikė 1934–1939 Klaipėdoje. Iniciatoriai – Baltrys, Karalius, Kybrancas, Lekšas, Tolišius. Draugija siekė į savo veiklą įtraukti tuos Klaipėdos krašto evangelikus, kurie nedalyvavo lietuviškų religinių organizacijų veikloje. 1934 iš 141 645 Klaipėdos krašto gyventojų buvo 125 283 evangelikai. Daugeliui jų vadovavo vokiečių kilmės kunigai, nemokėję lietuvių kalbos. Draugija siekė lietuvių evangelikų lygių teisių su vokiečiais evangelikais, norėjo, kad krašto bažnyčiose dirbtų lietuvių kalbą mokantys kunigai, bažnyčioje ar mokykloje vaikai būtų auklėjami tautiškai, kad Bažnyčia neskleistų iš Vokietijos plintančios modernios evangelijos, o laikytųsi įprastų Augsburgo tikėjimo tiesų. Prie draugijos veikė labdaringa Moterų sekcija. Draugija turėjo skyrius Klaipėdoje, Katyčiuose, Karklininkuose, Natkiškiuose, Viešvilėje, Rukuose, Plaškiuose ir kitur. Draugijos Centro valdybos pirmininkas buvo Kristupas Lekšas. Veikla nutraukta 1939 nacistinei Vokietijai okupavus kraštą.

Vilius Ašmys