Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos komtūrija XIII–XV a.

XIII–XV a. egzistavęs teritorinis administracinis vienetas.

Klapėdos komtūrijà XIII–XV a. Joje tebuvo vienas miestas – 1258 miesto teises gavęs Memel [Klaipėda]. Po sugriovimų 1323, 1379, 1393 ir 1402 jis atstatytas 1409, tačiau 1410 vėl sugriautas (todėl vėlesnis miestas kildintinas tik nuo šio laiko). Palivarku laikyta pilis Memelburg (pastatyta 1258, Livonijos perduota Prūsijai 1308, vietinių seniau vadinta Cleipeda). 1252 prie upės Dange minėta vietovė Mutina, netoli nuo Memel (Klaipėdos sąsiaurio –?). Minėti Megallen, Cretyn (Kretingos pilis). 1258 žinotos netolimos pilys Mutina, Poys, Ackete (Eckitten), Creten (Crottingen), Duwirstene (Wirksteni), Palangen (Polangen), Kalaten (Galten). Po 1323 užimtos 3 artimiausios lietuvių pilys, vėliau ir kitos, aplink teliko dykra. Komtūrija pajamas gaudavo tik iš žvejybos. Už į Marienburgą siųstas žuvis ji gaudavo grūdų ir miltų. Po 1410 taikos su žemaičiais aplink kūrėsi gyvenvietės. 1437 gautos įmokos: iš Nimmersat [Nemirsetos] karčemninko – 2 markės, iš Fitze, Vitte [Vitės] – 30 markių, iš Nidden [Nidos] – 19 markių ir kita. Inventoriuose fiksuota daugiausia valtys, žvejybos įrankiai, pagautos žuvys. 1404 minėtos ganyklose buvusios 6 karvės ir 29 jaučiai, 48 kiaulės aptvare. Pirmasis plūgas paminėtas 1416.

Martynas Purvinas