Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos jūreivių namai

jūreivių kultūriniams poreikiams skirta įstaiga.

Klapėdos jūrevių nama įkurti apie 1890. Rūpinosi svetimtaučių ir savųjų jūreivių laisvalaikiu. Turėjo skaityklą. Dėl lėšų stygiaus Klaipėdos jūreivių namai veikė tik kelerius metus. Atkurti 1907. Turėjo knygų, periodinės spaudos Baltijos baseino šalių (ir lietuvių) kalbomis. Klaipėdos jūreivių namus ir skaityklą tvarkė R. Lengningas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų). V., 1987, p. 63.