Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos įgulos ir krašto lietuvių sporto sąjunga

Klaipėdos krašto lietuvių sporto organizacija.

Klapėdos gulos ir krãšto lietùvių spòrto sjunga, Klaipėdos krašto lietuvių sporto organizacija. Įkurta 1926 II 25 Klaipėdos lietuvių karių įgulos sportininkų būreliui susijungus su nuo 1922 veikusia vietos lietuvių sporto sąjunga „Šarūnas“. Sąjunga pavadinta Klaipėdos sporto sąjunga (KSS). Pirmasis pirmininkas buvo pulkininkas leitenantas J. Vidugiris. Sąjungos nariai kultivavo įvairias sporto šakas. Daugiausia laimėjimų pasiekė tuo metu ypač populiaraus futbolo atstovai. Klaipėdos įgulos ir krašto lietuvių sporto sąjungos futbolo komanda 5 kartus iškovojo Lietuvos čempionų vardą. Rekordų ir gerų rezultatų pasiekė lengvaatlečiai, tenisininkai, buriuotojai, plaukikai. Jų laimėjimai skatino jaunimą sportuoti. Ši sąjunga greitai tapo didžiausia Klaipėdos krašto ir visos Lietuvos sporto organizacija. Klaipėdos kraštą atplėšus nuo Lietuvos, Klaipėdos įgulos ir krašto lietuvių sporto sąjunga likviduota, daugelis jos sportininkų nukentėjo nuo nacių okupantų.

MLFA