Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos garlaivių akcinė bendrovė

pirmoji didelė Klaipėdos jūrinių krovininių garlaivių laivininkystės bendrovė.

Klapėdos gárlaivių ãkcinė bendróvė (vok. Memeler Dampfschiffs-Aktiengesellschaft), pirmoji didelė Klaipėdos jūrinių krovininių garlaivių laivininkystės bendrovė. Ją 1880 įsteigė (kaip Memeler Dampfschiffs-Actienverein) Richardas Schneideris. 1880–1905 firmai priklausė 8 garlaiviai: Agathe, Königin Luise (820 BRT, 340 AG; 1884 I 11 sudužo ties Thistedtu su anglies kroviniu), Lithuania (810 BRT, 340 AG), Commerzienrath Fowler (881 BRT, 340 AG; 1910 X 15 nuskendo su medienos kroviniu prie Anglijos krantų), Moltke (946 BRT, 360 AG), Hawarden (1816 BRT, 720 AG), Borussia (1725 BRT, 850 AG), Germania (1477 BRT, 550 AG). Plaukiojo Baltijos ir Šiaurės jūromis, užsukdavo daugiausia į Anglijos ir Olandijos uostus, gabeno medieną, javus, akmens anglį. 1904–1905 Klaipėdos garlaivių akcinės bendrovės laivus įsigijo Klaipėdos bendrovė A. H. Schwedersky Nachfolger bei užsienio laivininkai.

Julius Žukas