Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos diskonto bankas

1922–1926 Klaipėdoje veikusi akcinė bendrovė.

Klapėdos diskònto bánkas, AB (vok. Memeler Diskonto-Bank, AG, in Memel), įsteigtas 1922 IX 29. Bendrovės sutartis sudaryta 1922 XI 28, akcinis kapitalas – 100 mln. markių (2000 akcijų po 50 000 markių). Steigėjai – iš Klaipėdos, Liepojos ir Frankfurto prie Maino. 1923 rudenį pagrindinis kapitalas išaugo iki 300 mln. markių. 1923 pabaigoje Klaipėdos diskonto bankas įsigijo nedidelį Klaipėdos prekybos banką (vok. Memeler Handelsbank; įkurtas 1920 II 10 kaip kooperatinis bankas su 200 000 markių akciniu kapitalu; 1922 rudenį virto akcine bendrove, akcinis kapitalas sudarė 20 mln. markių). Kreditavo spirito bei alaus gamintojus, pirklius. 1924 balandį akcinis kapitalas (300 mln. markių) paverstas į 600 000 Lt. 1924 finansiniai metai buvo nesėkmingi, Klaipėdos diskonto bankas patyrė 100 000 Lt nuostolį. 1926 vasarį banko turtas pavestas konkursui.

Julius Žukas

Vladas Terleckas