Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos aukštesnioji mergaičių mokykla

Krūmamiestyje nuo 1855 veikusi aukštesnioji mergaičių mokykla.

Klapėdos aukštesnióji mergáičių mokyklà, įsteigta 1855 Krūmamiestyje. Mokymo turiniu ji neprilygo 1830 magistrato įteisintai Aukštesniajai dukterų mokyklai. Mokyta vokiečių kalbos ir literatūros, tikybos, istorijos, gamtos mokslų, gražaus elgesio. Mokinės dar įgydavo sąskaitybos, dailiųjų darbo įgūdžių, susipažindavo su maisto ruošimu, vaikų ugdymu. Išaugusi aukštesnioji mergaičių mokykla 1881 perkelta į buvusios pradinės mokyklos Naujajame parke pastatą. Tad Klaipėdos aukštesnioji mergaičių mokykla pavadinta Aukštesniąja Parko mergaičių mokykla (vok. Gehobene Park-Mädchenschule). 1903–1905 jai vadovavo Dammerdeichas, vėliau žinomas pedagogas Kurzinna (jo vardu pavadinta gretima aikštė). 1912 iš Naujojo parko mokykla iškelta į Klaipėdos Augustės Viktorijos licėjaus patalpas, įkurdinta III aukšte. Nuo 1929 direktoriumi dirbo Emilis Lietzas, mokytojavo Erichas Šilis (Schillis), Hildegarda Zeikaitė (Seikat), Šlosnytė (Schlosnies), Milkūnaitė (Milkuhn) bei dar keli pedagogai lietuviškomis pavardėmis. Daugiausia lankė vokiečių (arba tokiais save laikiusių) šeimų mergaitės. 1936 iš 355 besimokančiųjų buvo 315 Lietuvos piliečių; pagal religijas: evangelikų liuteronų – 290, Romos katalikų – 8, kitų tikėjimų – 37. Dirbo 16 pedagogų, iš jų – 11 moterų, 5 vyrai.

Albertas Juška