Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos apskrities gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė

Klaipėdos apskrities oikonimai, jų kilmė.

Klapėdos apskritiẽs gyvénviečių pavadnimai ir j kilm. Jų sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė), **vandenvardinė (upėvardinė) ir kita kilmė. **Agila, **Agluonėnai, **Aisėnai, *Alksniai, *Alseikiai, *Anaičiai, *Anduliai, *Ašpurviai, (*)Aulaukis, *Baitai, *Bajorai, *Bandužiai, *Baltrumai, *Barškiai, **Baugštininkai, Begėdžiai, *Bendikai, *Bergužiai, *Bertuliškė, *Birbinčiai, *Biržininkai, *Blymaciai, *Blušiai, *Bobiai, *Braciškė, *Braškiai, *Bruzdeilynai, Budelkiemis, *Budrikai, *Būdviečiai, *Bumbulvietė, *Bundalai, *Butkai, Cartai, Cenkūnė, *Čiūteliai, *Dargužiai, *Daugmantai, *Dauparai, *Dercekliai, *Dinviečiai, Dirvupiai, **Ditava, *Dovilai (bažnytkaimis), *Dreižiai, **Draverna, *Drukiai, *Dumpiai, *Dvyliai, *Egliškiai, (*)Eglynai, **Eketė, *Galtai, *Gausai, *Gecėvė, *Gedmino dvaras, *Gedminai, *Gelžiniai, *Gerviškiai, *Gibišai, Gibišėliai, *Ginduliai, Girngaliai, (*)Giruliai, *Glaudynai, *Gobriškiai, *Grabai, *Grambaviškiai, *Grauduošiai, Grauminė, (*)Griežės, *Grikšai, *Grynaičiai, *Grobštai, *Gropiškė, Grudžeikiai, *Grumbliai, *Gvildžiai, *Ilginiškiai, Išlyžė, *Jakai, *Janiškė, *Jankaičiai, *Jogučiai, *Jokšai, *Jonušai, *Juodikiai, Juodkrantė (bažnytkaimis), *Jurgiai, *Kairiai (bažnytkaimis), *Kalnuvėnai, Kalotė, *Kalviai, *Kalviškiai, *Kantvonai, *Karališkiai, (*)Karklininkai (bažnytkaimis), *Karvaičiai (bažnytkaimis), *Kaspariškiai, *Katkai, *Kebeliai, *Kebelkštai, *Kėkštai, *Ketvergiai, *Kinčiai, Kiokiai, (*)Kisiniai, *Kiškiai, Klaipėda, *Klemiškė, *Klipštai, *Klišiai, *Kluošiai, *Kojeliai, Kopgalis, *Kopūstai, Kretingalė (bažnytkaimis), Kūliai, Kuliškiai, *Kunkiai, *Kuodraugijoniai, *Kuodžiai, *Kuršeliai, *Kuršlaukiai, *Labotakiai, *Labrenciškė, Laistai, *Lankiškiai, *Lankučiai, **Lankupiai, *Lapiniškė, **Lašupėnai, *Laugaliai, *Laukžemiai, *Launiai, *Lėbartai, *Leliai, *Letukai, Liepgiriai, Liepinė, *Lingiai, *Lypkiai, *Lūžai, Lūžija, *Lyveriai, *Margiai, *Martynai, *Medikiai, *Melašiai, Melnragė, *Meškadaubis, Mieželiai, *Mickai, *Milkurpiai, *Mišeikiai, *Mozūriškiai, *Nagliai, *Nemirseta, *Nibrai, Nida, *Normantai, Ožekiai, *Pakamoriai, Panjesai, Pangiriai, Parnidžiai, *Patrai, *Paugai, Paupeliai, Paupis, *Pempiai, *Pempininkai, Pervalka, *Peskojai, *Pėžaičiai, *Piaulai, (*)Piktožiai, *Pipirai, Plantožė, *Pleškučiai, *Plikiai (bažnytkaimis), Plykuriai, *Poškos, *Pozingiai, Priekulė (bažnytkaimis), Preila, *Protnešiai, **Purmaliai, Purvinė, *Radeiliai, *Raišiai, *Rimkai, * Rokos, *Rumpiškė, *Rundiškiai, *Rusinai, *Rusliai, Sakūtėliai, *Sėlinai, Sėlinėliai, Sendvaris, *Skrandžiai, *Skudžiai, *Slengiai, **Smeltė, *Smilgynai, *Spengiai, *Stančiai, *Stankaičiai, *Stariškė, *Stimbrai, *Stonaičiai, *Stragna, (*)Stučiai, *Sudmantai, Svencelė, *Šaipiai, *Šakiniai, *Šatriai, *Šaukliai, *Šepotai, *Šernai, *Šilgaliai, (*)Šilininkai, **Šilupiai, *Šimkai, Šlapšilė, *Šnaukštai, *Šūdnagiai, *Šunpetriai, Šventvakariai, *Švepeliai, Tauralaukis, *Toleikiai, *Tolučiai, *Trakiai, *Traubai, *Trušeliai, *Trušiai, *Urbikiai, *Vaidaugai, *Valėnai, *Vanagai (bažnytkaimis), *Vaškiai, *Venckai, *Vėveriškiai, Vilkyčiai, *Virkučiai, *Vitiniai, *Vytaučiai, *Voveriškiai, *Zeigiai, *Žagarai, **Žardė, *Žardininkai, Žemgrindžiai, Žiaukos, *Žydeliai, *Žiobriai, *Žiobriškė.

Klaipėdos apskrityje iš 285 gyvenviečių pavadinimų 193 (+7), arba 75% (+3%), yra asmenvardinės (pavardinės) kilmės, 14, arba 5%, vandenvardinės kilmės ir 44, arba 17%, – kitos, įvairios kilmės (vietovardžių, bendrinių žodžių, neaiškios kilmės ir kita).

a) asmenvardinės (pavardinės) kilmės gyvenviečių pavadinimai. Juose atsispindi pirmųjų gyventojų pavardės: a) vienų pavardės plačiai paplitusios Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje, pvz.: Alksnys, Alsieka, Bajoras, Bertulis, Budrikas, Butkus, Gediminas, Grikšas, Jankaitis, Jokšas, Jonušas, Kairys, Karalius, Klišys, Kojelis, Kuodis, Lankutis, Lapinas, Laugalys, Lingys, Margis, Mickus, Normantas, Pempė, Plikis, Poška, Rimkus, Roka, Smilga, Stančius, Stankaitis, Šakinis, Šauklys, Šilgalis, Šimkus, Šniaukšta, Toleikis, Tolutis, Urbikas, Vanagas, Vaškys, Venckus, Virkutis; b) kitos pavardės užtinkamos daugiausia ar beveik tik Mažojoje Lietuvoje (Klaipėdos krašte ir jo pasienyje), pvz.: Baitis, Barškys, Birbinčius, Bobys, Braškys, Bracas, Bruzdeilynas, Būdvietis, Bundalas, Dumpys, Eglynas, Gelžinius, Gibišas, Graudūšius, Grobšta, Jagutis, Joniškys, Kebelis, Kapūstas, Launius, Lėbartas, Nibras, Patra, Pozingys, Purvinas, Ruslys, Selenys, Skrandys, Staras, Stimbra, Šūdnagys, Žiobrys; c) šios gyvenviečių kūrėjų pavardės sutinkamos tik ar beveik tik Klaipėdos apskrityje, pvz.: Andulis, Ašpurvis, Aulaukis, Baltrumaitis, Baukštys, Blušys, Daugmantas, Darceplis, Dinvietis, Dovilas, Dreižius, Drukis, Dvylius, Eglė, Galtys, Gindulis, Jurgis, Kibelkštis, Ketvergis, Kisinius, Klošys, Kunkis, Labotakis, Labrencas, Leitis, Lyverys. Medikys, Milkurpis, Mižeikis, Pėstkojis, Pėžaitis, Pleškutis, Protnešys, Reišys, Skudys, Slengys, Stragna, Sudmantas, Šatrys, Šunpetris, Švepelis, Trakys, Triušys, Vėverys, Žagaras, Žardininkas. Šios pavardės savitos ir artimos lietuvininkams, jaučiantiems senojo posluoksnio artumą, kuršių vardų palikimą (kaip, pvz.: Andulis, Ašpurvis, Darceplis, Dinvietis, Dreižis, Drukis, Kuršlaukis, Labrencas, Leitis ir kiti) arba susidariusios vietoje, lietuvininkų vardų kūrimosi laikais, kaip, pvz.: Aulaukis, Baltrumas, Birbinčius, Blydžius, Blydmacis, Bruzdeilynas, Dovilas, Graudūšius, Ketvergis, Kisinius, Kuodjons, Labotakis, Launa, Milkurpis, Mižeikis, Protnešys, Sudmantas, Žardininkas ir kiti.

b) vandenvardinės (upėvardinės) kilmės gyvenviečių pavadinimai: Agila (: upė Agila), Agluonėnai (: upė Agluona + -ėnai), Aisėnai (: upė Aisė + -ėnai), Baugštininkai (: upė Baugštė + -ininkai), Ditava (upė Ditava), Draverna (upė Dreverna), Eketė (upė Eketė), Kisiniai (: Kis-upė, Kisė), Lankupiai (upė Lankupė), Lašupėnai (: Lašupė + -ėnai), Purmaliai (upė Purmalė), Smeltė (upė Smeltė), Šilupiai (: upė Šilupė), Žardė (: upė Žardupė). Nepaliko pėdsako gyvenviečių pavadimuose upė Danė, o per pietinę apskrities dalį tekanti Minė atsispindi Šilutės apskrities gyvenvietės pavadinime Minė. Yra dar mažesni upeliai, nepalikę savo vardo gyvenvietės pavadinimuose: Rąžė (Baltijos jūros intakas), Tenžė (Danės dešinysis), Banė, Vytinė (Danės kairysis), Bebrūnė (Danės kairysis), Cinkupis (Danės kairysis), Degalas (Danės kairysis), Grieža (Eketės kairysis), Kapupis (Danės kairysis), Kirnupalis (Smeltalės kairysis), Kretainis (Smeltalės dešinysis), Ringa (Danės kairysis), Žiogis (Minijos intakas, Veiviržo intakas), Žiopis (Eketės intakas).

c) kitos kilmės gyvenviečių pavadinimai: Budelkiemis (: liet. budelis + kiemas), Cartai (vok. Zarthen <liet. Sarte), Cenkūnė (kuršininkų cenk- latvių vietovardis Cenkuri), Grauminė (: liet. graumenė „lužtvė“), Išlyžė (: liet. išlūža), Kalotė (: balt. kalas „šviesus“ + -otė), Klaipėda (: indoeuropiečių *kloi- „lenkti, linkti“; plg. liet. klai-p-ytis „kreivinti“), Kretingalė (: Kretinga + -alė; iš sen. *Kretene (kuršininkų), *Kretinė (lat.)), Kūliai (žemaičių kūlis „akmuo“), Laistai (liet. laist-yti?), Melnragė (: latvių melnis + ragas), Nida (: indoeuropiečių *nid- „tekėti“), Pangiriai (balt. pan- „dumblas, pelkė“), Pervalka (liet. perval-kas), Plantožė (prancūzų Plantage), Priekulė (: prie + kūlys „įlinkis, vingis“), Preila (: latvių vietovardis Preili (miestas)), Purvinė (: kuršininkų kopininkų Purvins), Svencelė (: kuršininkų svents + celis), Šventvakariai (: liet. šventvakaris), Tauralaukis (liet. tauras + laukas, ar pavardė Tauras), Vilkyčiai (: liet. vilkytis), Žemgrindžiai (liet. žemgrinda, latvių zemgrīda).

Vilius Pėteraitis