Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėda“, žemsemė

mašina, naudota Klaipėdos uostui gilinti.

„Klapėda“, žémsemė, XX a. I pusėje naudota Klaipėdoje, priklausė uosto direkcijai. Ja buvo gilinama iki 7 m naujojo uosto baseine, Danės žiotyse, kartu su žemseme Rusnė. 1929 Klaipėda išsėmė 1 700 m3, 1930 – 47 200 m3, 1931 – 52 970 m3, 1932 – 62 090 m3, 1933 – 16 820 m3 grunto. Klaipėdos metinės (1933) remonto, darbo užmokesčio išlaidos sudarė 14 000 litų.

L: Klaipėdos uosto direkcijos metinė apyskaita 1933. Klaipėda, 1934.

Vytautas Gocentas