Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kitataučiai Klaipėdos krašte

Klaipėdos krašte gyvenę kitataučiai verslininkai, pramonininkai, švietimo, religijos, kultūros veikėjai.

kitataũčiai Klapėdos kraštè. Klaipėdos kraštui didelį poveikį darė tarptautiniai ryšiai ir ypač jūrų prekyba. Tautų ir kultūrų mišinys yra įprastas reiškinys visuose Europos uostamiesčiuose. Net Šilutėje, Rusnėje, Neringoje apsigyvendavo iš įvairiausių kraštų atvykusių verslininkų, pramonininkų, švietimo, religijos, kultūros veikėjų. Vieni lengvai asimiliavosi su vietos gyventojais, kiti laikėsi uždaresnio (pvz., žydai) gyvenimo būdo. Klaipėdos krašte pavardės dažnai rodė tik kilmę, bet ne visada (škotas Smith čia tapo Schmidt). Papročiai, įsitikinimai ir visuomeninė veikla (pvz., G. Sauerweino) neretai buvo ir visai netikėti. Politiniais sumetimais būta bandymų tautinius skirtumus niveliuoti. O. Bismarcko, nacių, rusinimo planų vykdymas atskleidė pasibaisėtiną tokių užmačių nežmoniškumą.

Kostas Frankas