Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kirsnėnai

dvaras, seniūnija ir valsčiaus centras Semboje, Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, Rūdavos parapijoje.

Kirsnėnai (vok. Kirschnehnen), dvaras, seniūnija ir valsčiaus centras Semboje, Žuvininkų apskrityje, Rūdavos parapijoje, 21 km į šiaurę nuo Karaliaučiaus miesto centro, 6 km į vakarus nuo Labotos, 4,5 km į šiaurės vakarus nuo Rūdavos. 1379 minimi Kirsneydin. Dvaro ribos siekė Rūdavos mūšio laukus, čia Algirdo ir Kęstučio kariuomenė 1370 kovėsi su Ordinu ir žuvo magistras Henningas Schindelkopfas. Seniūnijoje, kuriai priklausė ir Dulokaimis, Nadrava, Saslaukiai bei Sergyčiai, 1939 buvo 504 gyventojai. Buvo didelio dvaro sodyba su dideliais ūkiniais trobesiais ir parku, gretima darbininkų gyvenviete. Sovietmečiu Kirsnėnai sunaikinti – 1994 ten nieko nebuvo. Po Antrojo pasaulinio karo kelių apylinkių gyvenviečių liekanos vadintos Vasil'kovo. Paskutinė Kirsnėnų mokytoja buvo Margot Girrulat (Girulaitytė), sovietų išvežta į Uralo kasyklas, ten ir mirusi. Prie Kirsnėnų yra žalvario amžiaus 12 pilkapių liekanų. Vietovardis iš ankstesnės lyties Kirsne sietinas su prūs. Kirsa – ant + upėvardis Neida, plg. liet. Ant-argiai (: upv. Arga).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas