Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kirkutis

XV a. Žemaitijos bajoras.

Kirkùtis minimas žemaičių skunde Konstancos bažnytiniam susirinkimui (1414–1418) kaip vienas turtingiausių Žemaitijos bajorų. Iš Prūsijos į Žemaitiją įsiveržę kryžiuočiai niokoję kraštą. Vienas jų išniekinęs Kirkučio dukrą. Už tai Kirkučio sūnus kryžiuotį nusmeigęs. Skunde pabrėžiama, kad šis faktas esąs plačiai žinomas.

Algirdas Antanas Gliožaitis