Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kiemas, 1

senovinis kaimo vardas Mažojoje Lietuvoje.

kiẽmas, 1, senovinis kaimo vardas Mažojoje Lietuvoje. Martyno Liudviko Rėzos lietuviškose dainose užrašyti senieji posakiai: „Rusnės kiemelis kaip Karaliaučius“, „Tek upužė per kiemą...“, „O kai aš ėjau per Minės kiemą...“ Tada vietoj Rusnės kaimas, Minės kaimas sakyta ... kiemas. Adalbertas Bezzenbergeris laikė reikšmingu skirtumą tarp prūsų caymis ir lietuvininkų kiemas, nustatinėjo senųjų prūsų ir vakarų lietuvių genčių ribą pagal vietovardžių antruosius dėmenis (pvz., prūs. Trinte – kaym, o liet. Kisiel – kiemas).