Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kiaulininkystė

kiaulių auginimas Rytprūsiuose.

kiaulininkỹstė, kiaulių auginimas. Rytprūsiuose iki XIX a. buvo auginamos vietinės veislės kiaulės, kilusios iš prijaukintų europinių šernų. Naujos kiaulių veislės buvo išvestos tik XIX a. II pusėje. Nuo tada Rytprūsiuose paplito vokiškoji didžioji baltoji grynaveislė kiaulė (vok. Edelschwein – apie 90%). Kitos kiaulių veislės Rytprūsiuose buvo retesnės nei kituose Vokietijos kraštuose. Kiaulininkyste užsiimdavo pieninės ir pavieniai ūkininkai. Pagrindiniai pašarai būdavo iš savo ūkio: bulvės, runkeliai, grūdai, liesas pienas. Paršelius iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos papildomai šerdavo ir stintomis. Pirktiniai produktai: žuvų miltai ir taukai, mineralinių medžiagų mišiniai. Veislines kiaules būdavo privaloma ganyti. 1912 Karaliaučiuje, 1913 Įsrutyje ir kitur įsteigtos kiaulininkystės draugijos. Jos siekė kiaulių veisimo profesionalumo. Rytprūsiuose veikė kiaulininkystės kontrolės susivienijimai, į kuriuos savanoriškai burdavosi kiaulių augintojai. Kontrolieriai asistentai nuolat rinkdavo duomenis apie bendrą kiaulininkystės padėtį, teikdavo juos kiaulių augintojams. Metų pabaigoje vykdavo kasmetiniai susivienijimų susirinkimai. Juose būdavo aptariami metiniai kiaulininkystės rezultatai. Tarpukariu buvo išleisti kiaulių atrinkimo veislei įstatymai. Kuiliai būdavo atrenkami kasmet balandį–gegužę. Reikėdavo pateikti kuilio kilmės dokumentus ir duomenis. Veisline kiaulininkyste užsiimantys ūkininkai rūpindavosi patogiais tvartais. 1936 Frankfurto parodoje 20 veislinių kiaulių iš Rytprūsių gavo 30 apdovanojimų. Kiaulininkystės verslas Rytprūsiuose klestėjo ir 1939. Užsiimta didmenine kiaulių prekyba su Vakarų Prūsija, ypač su Pamariu. Iš čia pirkliai patys atvykdavo parsivežti kiaulių. Iš mažų miestelių apie 450 kiaulių bandos būdavo varomos plentu į Tilžę ir iš ten gabenamos toliau. Į Rytprūsius tarpukariu buvo vežamos liesos kiaulės (vok. Magerschwein, vėliau Treiberschwein) ilgu snukiu, labai siaura nugara, ilgomis kojomis, ilgais ir šiurkščiais šeriais. Jas reikėdavo intensyviai šerti, tačiau iš jų būdavo gaunama daug taukų.

Dar skaitykite gyvulininkystė.