Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ketvergių pradinė mokykla

Ketvergiuose nuo 1889 veikusi mokykla.

Ketvergi pradnė mokyklà, atidaryta 1889. Veikė nuomojamose patalpose, po 1904 pastatyta mokyklos sodyba. Buvo vienakomplektė – visus vaikus mokė vienas mokytojas. Mokyklos pastatas tipinis, raudonplytis su butu mokytojo šeimai. Čia 1929 mokėsi 48 moksleiviai – 42 lietuvių ir 6 vokiečių tautybės. Dėstomoji kalba – vokiečių; lietuvių kalba numatyta mokymo plane, bet nedėstyta, nes tuo laiku dirbęs mokytojas jos nemokėjo. Po Antrojo pasaulinio karo įkurta septynmetė, vėliau – aštuonmetė, o dabar veikia pagrindinė dešimtmetė mokykla.

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis