Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ketvergių miško „grybas“

grybo pavidalo akmeninis paminklas.

Ketvergi mško „grỹbas“. Ketvergių (Dumpių dvaro) miške prieš dabartines Lėbartų kapines stovi grybo pavidalo 114 cm aukščio akmeninis paminklas. Jį 1934 sau ir tėvui atminti pastatė Dumpių dvarininkas Heinrichas Hilgendorffas. Jo įrašuose nurodyta, kad tą mišką 1917–1928 pasodino C. G. Hilgendorffas, pateikta filosofo Johanneso Gottliebo Fichtės mintis [„Sodini medį ir nežinai, kas kada nors jo pavėsyje šoks. Žinok, Žmogau, kad ir tavo protėviai, jeigu jie tave pažintų, tau taip pat pasodintų“]. Tas paminklas sumanytas ir gamintas Bajorų politiniame kalėjime, H. Hilgendorffas ten kalintas kaip Neumanno–Sasso bylos dalyvis. Ta aplinkybė nurodyta ir miško paminklo įrašuose.

L: Ein Gedenkstein in Walde von Dumpen // Memeler Dampfboot, 1976.

Jonas Putrius

Iliustracija: Klaipėdos kraštotyros muziejaus ekspedicija: prie Ketvergių miško „grybo“, 1961