Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kermušynai, 5

kaimas Labguvos apskrityje, Mielaukių parapijoje, Smilgynų valsčiuje.

Kermušýnai, 5 (vok. Kermuschienen, nuo 1938 Forstreutershof), kaimas Labguvos apskrityje, Mielaukių parapijoje, Smilgynų valsčiuje, 4 km į šiaurės rytus nuo Mielaukių, 1 m į šiaurę nuo Smilgynų. XX a. pradžioje buvo didelis viensėdis (dvarelis) ir 2 darbininkų sodybėlės greta, 1905 buvo 23 gyventojai. Sovietmečiu sunaikinti.

Martynas Purvinas