Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kermušynai, 2

dvarelis ir kaimas Darkiemio apskrityje, Žabynų parapijoje.

Kermušýnai, 2 (vok. Alt Kermuschienen, nuo 1938 Alt Kermenau), dvarelis ir kaimas Darkiemio apskrityje, Žabynų parapijoje, 1,5 km į šiaurę nuo Naujųjų Kermušynų, 2 km į pietus nuo Žabynų. XIX a. pradžioje buvo nemažas kaimas. XX a. pradžioje seno išskirstyto kaimo vietoje buvo tik 2 sodybėlės ir dvarelio sodyba piečiau.

Martynas Purvinas