Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kermušynai, 1

Vabalynai, kaimas Darkiemio apskrityje, Vilemsberkio parapijoje.

Kermušýnai, 1, Vabalýnai (vok. 1785 Kermuschienen, arba Wabbalienen, nuo 1938 Fritzenau; rus. Porchovskoje), kaimas Darkiemio apskrityje, Vilemsberkio parapijoje, 6,5 km į rytus nuo Darkiemio, 3 km į vakarus nuo Vilemsberkio, prie Vykupės ir Darkiemio–Geldapės plento. 1589 minimi Kermuschinay. Prie plento XX a. pradžioje buvo kelių didelių sodybų kupetinis kaimas, o šiauriau – didelis viensėdis. Paplentėje, 1 km į rytus, buvo Kleinfritzenau dvaro vidutinė sodyba.

Martynas Purvinas