Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kerdis

samdomas bernas (piemuo) Klaipėdos apskrityje.

kedis, samdomas bernas (piemuo) Klaipėdos apskrityje. Žemiausia samdomo darbininko paprasčiausiems darbams kategorija. Kerdis turėjo prižiūrėti, kad karvės ar avys nepabėgtų iš ganyklos. Kerdžiai tapo nereikalingi, kai dvarų ganyklos pradėtos aptverti tvoromis. Ilgainiui kerdžių ir nebeliko. Kerdis (kaip paiko ir nieko daugiau nesugebančio) vardas vartotas pašiepiant ar subarant vaikus, pvz., jeigu vaikas nenorėdavo dirbti, tėvas sakydavo: tu niekam netiksi kaip per kerdį (t. y. tiksi tik kerdžiumi būti); Ar ir kerdžiai valdyti nori?

Martin Tydecks